Opti-Build case study 4

Beschrijving project

Het gelijkvloers van dit gebouw is voorzien van 4 commerciële ruimtes en op de 1ste, 2de en 3de verdieping bevinden zich 30 appartementen. Het gebouw is volledig onderkelderd.

De bouwaanvraag voor dit gebouw werd ingediend in 2014 en het gebouw moet dus een isolatie peil of K-peil van minder dan K40 behalen.

Door uit te gaan van de voorgesteld isolatie en ramen bekomen we in dit project een isolatiepeil van K32.

Resultaten Opti-Build

Op de onderstaande grafiek worden alle mogelijke manieren waarop het gebouw geïsoleerd kan worden als blauwe punten weergegeven. Op de X-as staat het isolatiepeil of K-peil van de woning en op de Y-as staat de materiaalkost van de isolatie en ramen.

Opti-Build case study 4

In de onderstaande tabel: het verschil tussen de combinatie van isolatie en ramen in het initieel voorstel en de optimale combinatie.

Initieel voorstel (groene punt op grafiek) Optimale combinatie (rode punt op grafiek)
Isolatie buitenmuur 1 11.7 cm Resol
(λ-waarde = 0,021W/mK)
10.7 cm Unilin - Utherm wall
(λ-waarde = 0,023W/mK)
Isolatie buitenmuur 2 18 cm minerale wol tss. houten balken
(λ-waarde = 0,036W/mK)
14 cm URSA - HOMETEC 35 tss. houten balken
(λ-waarde = 0,035W/mK)
Isolatie plat dak 16.2 cm PUR
(λ-waarde = 0,027W/mK)
16 cm Unilin - UTHERM roof PIR L
(λ-waarde = 0,023W/mK)
Vloer boven kelder 10 cm gespoten PUR
(λ-waarde = 0,027W/mK)
10 cm gespoten PUR
(λ-waarde = 0,027W/mK)
Raamprofielen aluminium profiel
(Uf-waarde = 2.00 W/m²K)
aluminium profiel
(Uf-waarde = 2.00 W/m²K)
Glassoort dubbel glas
(Ug-waarde = 1.0 W/m²K)
dubbel glas
(Ug-waarde = 1.0 W/m²K)
Isolatiepeil K32 K32
Totaal materiaalkost
(excl. BTW)
€ 397.479 € 346.899

Conclusies

In dit gebouw werd een besparing van € 50.579 gerealiseerd, verder kunnen we de volgende conclusies trekken:

  • De plat dak isolatie in de kost optimale oplossing heeft een lagere λ-waarde en isoleert dus iets beter. Hierdoor kan er wat minder isolatie in de buitenmuren voorzien worden.

  • Het gaat hier over een groot gebouw, dus de besparing die hier gerealiseerd kan worden is ook groot.

  • De besparing van € 50.579 wordt vooral gerealiseerd omdat de isolatie beter verdeeld wordt over de verschillende schildelen en er gewerkt wordt met materialen met een betere prijs/kwaliteit verhouding.

  • Het geld dat op deze manier bespaard wordt, kan gebruikt worden voor betere- en/of meer hernieuwbare technieken (warmtepomp, fotovoltaïsche panelen, zonnecollector, ventilatie systeem D met warmterecuperatie, ...) om zo tot een beter E-peil te komen.

  • We zien dat de onderkant van de blauwe puntenwolk lineair stijgt van K60 tot K40. Daarna begint de exponentiële stijging, wat wilt zeggen dat het opeens veel duurder begint te worden om een beter isolatiepeil te bekomen. K40 is echter een te zwak isolatiepeil als men een goed E-peil wil bekomen en daarom moet men hier opteren voor een K-peil dat lager is dan K40.