fr

 | 

nl

Voldoet ondergrondse isolatielaag aan de EPB-normen?

De berekeningen zijn van toepassing op woningen gelegen in België en zijn comform bijlage F van het transmissiereferentiedocument en de EPB/PEB regelgeving.

Vul de vloeroppervlakte (A) en de omtrek (O) van uw woning in. Voorbeelden

m2
m


Vloerplaat aan maaiveld op volle grond (zonder kelder)

Vul hieronder de juiste waarde in en klik op oplossen. Als de U-waarde OF de R-waarde groen is voldoet men aan de normen.

m
m
m

Samenvattend rapport

Vul de onderstaande gegevens in en een samenvattend rapport wordt naar het hieronder ingevulde e-mailadres verstuurd. Velden met * zijn verplicht in te vullen.


Resultaten

Hieronder vindt u de berekende waarden. Een samenvattend rapport werd naar uw e-mail adres verstuurd.

W/m2K
m2K/W