Met deze tool kan je zelf de minimumlengte van de ventilatieroosters en de minimum verplichte ventilatiedebieten berekenen. Eerst kiest u het gewenste ventilatiesysteem en het type rooster indien van toepassing. Daarna geeft u voor alle ruimtes het type ruimte en de oppervlakte in. Als er iets onduidelijk is, plaats dan de muis op het vraagtekentje voor meer uitleg .

VENTILATIESYSTEEM

Elk ventilatiesysteem werkt door verse lucht aan te voeren in de leefruimte (woonkamer, slaapkamer en bureau) en vochtige lucht af te voeren in de vochtige ruimtes (keuken, badkamer, wasplaats en wc). Zo heeft men altijd verse lucht in de ruimtes waar men verblijft en wordt het vocht uit het gebouw verwijderd. Bij een ventilatiesysteem D gebeurt de toe- en afvoer via een gecentraliseerd systeem en de doorvoer onder de binnendeuren (spleet van 1 cm). Dit systeem kan ook voorzien zijn van een warmtewisselaar die de inkomende lucht opwarmt met de uitgaande lucht en zo heel wat energie bespaart.

Ventilatiesysteem A

MINIMUM TOEVOER LUCHT

Vul alle leefruimtes in (woonkamer, slaapkamer, bureau en speelkamer). Het minimum te voorziene toevoerdebiet en, indien van toepassing, de minimum roosterlengte worden automatisch berekend.

Naam ruimte Type ruimte Oppervlakte (m²) Toevoer lucht (m³/h)
Lengte rooster (m)

MINIMUM AFVOER LUCHT

Vul alle vochtige ruimtes in (keuken, badkamer, wasplaats en wc). Het minimum te voorziene afvoerdebiet en de minimum diameter van de afvoerbuis (enkel voor systeem A, voor systeem C en D mag de diameter vrij worden gekozen) worden automatisch berekend.

Naam ruimte Type ruimte Oppervlakte (m²) Afvoer lucht (m³/h)
Diameter buis (cm)

DIMENSIONERING VENTILATIESYSTEEM

m³/h

  Dit is het resultaat van een theoretische berekening. De installateur dient ervoor te zorgen dat de installatie in balans wordt gebracht. Dit betekent dat sommige lokalen meer geventileerd zullen moeten worden als de theoretische berekening weergeeft.